Kategorien
Kimono Kimono-Basis Kimono-Fragen Start für Kimono-Anfänger

Das ist kein Kimono

Was allgemein als „Kimono“ bezeichnet wird, ist sehr oft in Wirklichkeit gar kein Kimono! Sehen Sie hier Beispiele dafür, was KEIN Kimono ist.

Kategorien
Kimono-Basis Kimono-Fragen

This is NOT a kimono

What many people call a „kimono“, in many cases is not even related to a genuine kimono. In this article, I’ll show what kind of garment is NOT a kimono.