Kimono & Co.

– Original japanische Kimono, Haori, Juban, Hakama usw.
– Unterkimono (Juban, Nagajuban, Hanjuban, Hadajuban, Susoyoke…)
– Obi (Kimonoschärpen): Maru-Obi, Fukuro-Obi, Nagoya-Obi, Hanhaba-Obi, Heko-Obi, Tsuke-Obi…
– Fußbekleidung: Geta, Zôri, Setta, Waraji-Zôri, Tabi,
– Schürzen: maekake, epuron

Ergebnisse 1 – 20 von 31 werden angezeigt

   1 - 20